34. Hősök temetője a sátoraljaújhelyi Köztemetőben

Kategória: kulturális örökség

Fellelhetőségének helye: Sátoraljaújhely, Kazinczy utca

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Sátoraljaújhely Köztemetőjének nyugat parcelláiban külön temetőrészben hantolták el az I. világháború városunkban elhunyt különböző nemzetiségű katonáit, 1540 hősi halott nyugvóhelye ez. Az első eltemetett katona, Balázs József gyalogos 1914. szeptember 14-én került a közös katonasírba, az utolsó, egy ismeretlen orosz katona, 1919 januárjában. A katonás rendbe állított egyforma sírjelek alatt fiatal katonák nyugszanak, a legfiatalabbak 18 évesen estek el, a legtöbbjük 22-28 éves volt. Legtöbben magyarok, de osztrák, német, ruszin, lengyel, román, szlovák, horvát katonák, szerb és orosz hadifoglyok pihennek itt. A temetőkönyv szerint a halál oka leggyakrabban harctéri sérülés, lőtt seb volt. Minden azonosítható katonának külön sírhelyet jelöltek ki, a járványos megbetegedésben elhunytakat tömegsírba temették. Valamennyi áldozatnak megadták a végtisztességet, felekezetük szerinti egyházi szertartással temették el őket. A kőből készült egyforma fejfákat részben az állam költségére, részben közadakozásból állították. Később a temető déli részébe temettek néhány katonát azok közül, akik a II. világháború végén itt estek el. A hősök temetője közepén a munkácsi vasgyárban öntött feszület magasodik, talapzatán a Szózatból vett idézet: „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért…” A katonákról a május utolsó  vasárnapján tartott „hősök napja” alkalmából emlékezünk meg.

Az emlékhelyet 2009-ben a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön az önkormányzattal és civil szervezetekkel együtt felújította és azóta is rendszeres színhelye a katonahősökről történő megemlékezéseknek.

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Haraszti György: Sátoraljaújhely Hősök Temetője – Emlékalbum. Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, Sátoraljaújhely, 2010.

https://www.youtube.com/watch?v=xRonXfdoOIc

Komporday Levente: Jeles újhelyiek a Köztemetőben. Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal, Sátoraljaújhely, 2006.

Sátoraljaújhely lexikona. (szerk.biz.: Fehér József et al.) Sátoraljaújhely, 2001.

menu-logo