péntek, 10 április 2020 16:10

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete a húsvéti ünnepekre vonatkozó kijárás korlátozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete a húsvéti ünnepekre vonatkozó kijárás korlátozásáról

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt, az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a Kormány a kijárás korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  • Sátoraljaújhelyben 2020. április 12. 00.00 órától, 2020. április 13. 24.00 óráig a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
  • A kijárás korlátozás tekintetében alapos indok:
  1. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség teljesítése,
  2. magáról gondoskodni nem képes idős, vagy beteg személy, vagy járványügyi megfigyelés (karantén) alatt álló személy részére történő segítségnyújtás,
  3. sürgősségi egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele,
  4. a sürgősségi gyógyszer vásárlása,
  5. az üzemanyag-töltőállomáson történő vásárlás,
  6. az egyéni szabadidős sporttevékenység.
  • A rendelet 2020. április 11-én lép hatályba.
  • A rendelet 2020. április 14-én hatályát veszti.

 

      dr. Rózsahegyi Ferenc                                                          Szamosvölgyi Péter

             jegyző                                                                             polgármester

 

Záradék: a rendeletet 2020. április 10-én kihirdettem.

      dr. Rózsahegyi Ferenc

            jegyző

menu-logo