II. 6.1. melléklet

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az
adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív):

nyilvántartás neve: Fiatal Sátoraljaújhely program
formátuma: Microsoft Office Excel 
adatkezelés célja:  A sátoraljaújhelyi fiatalok letelepedésének és elhelyezkedésének az elősegítése
adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a)
adatkezelés időtartama: a program idejére
az érintettek köre: Az adatkezelés kizárólag felsőoktatási intézményben jogviszonyt létesített végzős hallgatókra, továbbá felsőfokú végzettséget öt éven belül ezt megelőzően szerzett, Sátoraljaújhelyben lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki, akik a programban részt kívánnak venni.
az adatok forrása:  kérdőív
Megjelent: 3588 alkalommal
Tovább a kategóriában: II. 14. melléklet »

menu-logo