Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

ELŐTERJESZTÉS

Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény) 92.§ (3) bekezdése előírja, hogy a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.

A szolgáltatástervezési koncepciót Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2004. december 17. napján tartott ülésén a 283/2004/16625/XII.17./ számú határozatával fogadta el.  A legutóbbi felülvizsgálat alkalmával 2014-ben vizsgáltuk felül a koncepciót.

A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása a szociális törvény által meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően került elvégzésre. A koncepció felülvizsgálata is tartalmazza – különösen – a lakosságszám alakulását, korösszetételét, a szolgáltatások iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, valamint az egyes ellátotti csoportok - idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek - sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

A szolgáltatástervezési koncepciót a szociális törvény 92 § (7) bekezdése alapján az önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal.

Jelen felülvizsgálat során az elmúlt két év változásait figyelembe véve aktualizáltuk az ellátás jellemzőit, a fejlesztési feladatokat. A kimutatásoknál bázisadatként szerepelnek 2005. év adatai, a felülvizsgálatról szóló dokumentum kizárólag az alapkoncepcióval együtt kezelendő, alkalmazható és értelmezhető.

A teljes dokumentum letölthető a mellékletben

 

ugyintezes

menu-logo