Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének fejlesztési-gazdasági programja 2014-2019

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 fejlesztési-gazdasági programja

2014-2019.

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő 6 hónapon belül fogadja el.

Ezen kötelezettségnek tesz eleget az önkormányzat képviselő-testülete, amikor megbízatásának időtartamára gazdasági-fejlesztési programot tárgyal, majd fogad el.

A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a feladatokat, célkitűzéseket, melyek a helyi önkormányzat költségvetésének lehetőségével összhangban a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalát javasolják.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja, fejlesztési terve összhangban a 2014-2020 közötti évek európai uniós fejlesztési elképzeléseivel – tartalmazza az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseit. Mindemellett tartalmazza az önkormányzat által irányított valamennyi terület feladatait és tervezett fejlesztéseit.

A gazdasági program, fejlesztési terv szerkezete a korábbi programok, tervek szerkezetét követi, átfogó képet nyújt a megbízatási időtartam alatt előttünk álló feladatokról, jelenlegi problémákról, de javaslatot tesz ezek megoldására, valamint vázolja mindazokat a fejlesztési elképzeléseket is, melyeket az elkövetkezendő évekre tűzünk, olyan fejlesztési elképzeléseket is, melyeket korábbi polgármesteri programomban már megfogalmaztam, azonban ezideig pénzügyi fedezet a megvalósításra nem volt.

Természetes, hogy az előterjesztésben szereplő gazdasági program, fejlesztési terv változni fog, hiszen az ebben szereplő feladatokat, elképzeléseket esetenként az élet felülírja, lesznek olyanok, melyek elmaradnak, vagy csak részben valósulnak meg, azonban olyanok is lesznek, melyek most nem szerepelnek a tervben, de megvalósításukra még is sor kerül az elkövetkezendő években.

 Teljes dokumentum letölthető a mellékletben

 

 

ugyintezes

menu-logo