Feladatok

Önkormányzat

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdése szerint:

A helyi közügyek, valamint valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8.3 szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

 

A Képviselő-testület által önként vállalt feladatok

 

 1. Bentlakásos ápolást és gondozást nyújtó intézményi ellátás működtetése (Egyesített Szociális Intézmény)
 2. Támogató szolgálat és közösségi ellátások biztosítása (Egyesített Szociális Intézmény)
 3. Közterület-felügyelet működtetése
 4. Non-profit (civil) szervek és egyesületek támogatása
 5. Egyházak támogatása
 6. Sportszervezetek támogatása
 7. Épülethomlokzat felújítás támogatása
 8. Hk.
 9. Sátoraljaújhelyi születésű fiatalok életkezdési támogatása
 10. Zemplén Televízió működéséhez önkormányzati hozzájárulás
 11. Helyi újság kiadása
 12. Első lakáshoz jutók helyi támogatása
 13. Elismerő címek, kitüntetések adományozása
 14. Hk.
 15. 70 éven felüliek szemétdíj támogatása
 16. „Tiszta Utca”   és "Virágos Városért" akció megszervezése
 17. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás
 18. Sátoraljaújhelyben működő termelő tevékenységet folytató, statisztikai állományi létszámot megtartó, vagy létszámot bővítő kis-, középvállalkozások, vállalkozások támogatása
 19. Szálláshely szolgáltatás
 20. Éttermi vendéglátás, italszolgáltatás
 21. Települési és tájegységi értéktár és Értéktár Bizottság működtetése

menu-logo