I. Valamennyi bizottság feladat- és hatásköre

1. A bizottság előzetesen állást foglal és véleményez: 

1.1. a feladatkörét érintő előterjesztésekről,

1.2. a költségvetésről és a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetről,

1.3. a bizottság feladatát érintő területen működő intézmények vezetőinek jutalmazása, béremelése és minősítése tárgyában,

1.4. a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezetről.

2. A bizottság dönt:

2.1. a Képviselő-testület által átruházott jogkörökben,

2.2. az ágazatához tartozó intézmények szervezeti és működési szabályzatáról, szakmai – pedagógiai – programjáról, egyéb alapdokumentumainak jóváhagyásáról.

3. A bizottság ellenőrzi határozatainak és feladatkörét érintő képviselő-testületi határozatoknak a végrehajtását, a végrehajtásért felelős személyek beszámoltatása útján.

4. A bizottság kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel.

menu-logo