péntek, 10 november 2017 10:42

Felhívás - Gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási díj

Felhívom azon sátoraljaújhelyi Betéti Társaságok és Korlátolt Felelősségű Társaságok figyelmét, akiknek székhelyük, telephelyük, vagy fióktelephelyük azon lakóingatlanba van bejegyezve, ahol a tulajdonos, az ügyvezető, illetve annak közeli hozzátartozója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást természetes személyként igénybe veszi, és a vállalkozás által termelt hulladék a természetes személy fogyasztó által termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét, hogy kérelmezheti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetés alóli kivonást.

Ennek további feltétele, hogy vállalja a legalább T3 besorolású közszolgáltatási díj megfizetését.

Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb maximum 3 gazdálkodó szervezet vonható ki a díjfizetési kötelezettség alól.

Fentiekről szóló igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december hónapjában kell hogy benyújtsa a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. felé.

Amennyiben ezen időponton túl kerül az igazolás benyújtásra, úgy a közszolgáltatási díj fizetése alóli kivonás csak a következő év negyedévétől illeti meg a gazdálkodó szervezetet.

Kérem, hogy az igazolás kiadására vonatkozó kérelmüket – melynek tartalmaznia kell a legalább T3 besorolású közszolgáltatási díj megfizetésének vállalását – mielőbb részemre nyújtsák be.

 

 

Sátoraljaújhely, 2017. november 10.

 

Fedorné dr. Fráter Zsófia

címzetes főjegyző

menu-logo