hétfő, 16 április 2018 09:21

Ingatlan bérbeadásra - Balassi B.u.2. tt.9.

H I R D E T M É N Y

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata állami támogatás felhasználásával épített ingatlan bérbeadásra – megtekintett állapotban – meghirdeti a Sátoraljaújhely, Balassi B.u.2. tt.9. szám alatti, 2 szobás, 64 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását az alábbi állapotban:

 • Fala és burkolata jó állapotú
 • Fürdőszobában: kád, kézmosó, WC
 • Konyhában: konyhaszekrény, mosogatóval, gáztűzhely

A lakás bérleti díja : 300.- Ft/m2, így a bérleti díj összesen 20.740,- Ft/hó.

A bérbeadás időtartama: 5 év.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szerint állami támogatás felhasználásával épített ingatlan bérlője az lehet,

 1. akinek vagy házastársának (élettársának) vagy vele együtt lakó, vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, és
 2. családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is beleértve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő vagy nyugdíjas házaspár esetében 400%-át, és
 3. családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja, és
 4. aki a pályázat benyújtásának időpontjában minimum 5.000,-Ft összegű lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezik, és
 5. aki a 40. életévét be nem töltött fiatal házas, vagy 40. életévét be nem töltött gyermektelen házas,
 6. aki kettő vagy több gyermekes házas,
 7. aki gyermekeit egyedül nevelő igénylő.


A fenti bérleti díjból szociális helyzet alapján kedvezmény illeti meg a bérlőt amennyiben,

 1. az együtt költözők egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a havi lakbértámogatás mértéke a lakbér havi összegének 20%-a,
 2. az együtt költözők egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem éri el, a havi lakbértámogatás mértéke a lakbér havi összegének 10%-a.

Az állami támogatás felhasználásával épített épületben lévő lakás legfeljebb 5 évre adható bérbe, a lakásbérleti szerződés lejártát követően a bérlő a továbbiakban nem kaphat önkormányzati bérlakást.

A leendő bérlő a Rendeletben foglaltak szerint köteles a lakást fenntartani.

A lakás megtekinthető a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Osztályával (B épület, fsz. 3. szoba) vagy a 06/47 525-100/9162/9155 –s telefonszámon történő egyeztetés alapján. A pályázatokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzatához címezve, külön formanyomtatványon, személyazonosító okmány és lakcímkártya másolattal, jövedelemigazolással 2018. április 24.-én 16.00 óráig beérkezően lehet írásban benyújtani.

A pályázatok elbírálására a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság következő ülésén kerül sor, amelynek eredményéről minden pályázó külön értesítést kap. Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Szociális Osztályán kérhető személyesen (B épület, fsz. 2-es szoba) vagy telefonon: 47/525-100/9159/9142/9147. mellék.

menu-logo