hétfő, 16 április 2018 09:24

Ingatlan bérbeadásra - Nefelejcs utca 1.fsz/2.

H I R D E T M É N Y

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata szociális jelleggel történő bérbeadásra meghirdeti a Sátoraljaújhely, Nefelejcs utca 1.fsz/2. szám alatti, 2 szobás, 55 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakását az alábbi állapotban:

- fala és burkolata jó állapotú,

- fürdőszobában: kád, kézmosó, WC, bojler,

 

A lakás bérleti díja : 220.- Ft/m2, így a bérleti díj 12.100,-Ft/hó.

A bérbeadás időtartama: 3 év.

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szerint szociális helyzet alapján kiutalandó lakás bérlője az lehet,

  1. akinek vagy házastársának (élettársának) vagy vele együtt lakó, vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, és
  2. családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is beleértve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő vagy nyugdíjas házaspár esetében 400%-át, és
  3. családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

 

A Rendelet szerint a fenti bérleti díjból szociális helyzet alapján kedvezmény illeti meg a bérlőt amennyiben,

  1. az együtt költözők egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a havi lakbértámogatás mértéke a lakbér havi összegének 20%-a,
  2. az együtt költözők egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem éri el, a havi lakbértámogatás mértéke a lakbér havi összegének 10%-a.

A bérleti díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolás(okk)al kell igazolni.

A leendő bérlő a Rendeletben foglaltak szerint köteles a lakást fenntartani.

A lakás megtekinthető a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Osztályával ( B épület fsz.3-as szoba) vagy a 06/47 525-100/9162/9155 –s telefonszámon történő egyeztetés alapján. A pályázatokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzatához címezve (3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a megfelelő formanyomtatványon, lakcímkártya másolattal és a szükséges igazolásokkal ellátva 2018. április 24.-én 16.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Szociális Osztályán.

A pályázatok elbírálására a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság következő ülésén kerül sor, amelynek eredményéről minden pályázó külön értesítést kap. Bővebb felvilágosítás az alábbi telefonszámokon: 47/525-100/9159/9142/9147. mellék.

menu-logo