péntek, 08 június 2018 10:09

Piaci üzlethelyiség bérbeadásra - Piac tér 10.

HIRDETMÉNY

 

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet bérbeadásra meghirdeti Sátoraljaújhely, Piac tér 10. sz. alatti üzlethelyiségeit

 

A bérbeadás időtartama: 2018. július 1-től 2021. június 30-ig.

1. számú üzlethelyiség                                   2. számú üzlethelyiség

Alapterület                12,96 m2                          Alapterület                 13,09 m2

Kiszolgálótér              7,76 m2                          Kiszolgálótér               7,86 m2

Mosdó                        1,80 m2                          Mosdó                         1,80 m2

Terasz                     60,22 m2

 

Induló bérleti díj összeg:       

1. helyiség: 30.000,-Ft/hó

2 helyiség: 25.000,-Ft/hó

                                              

A liciteljáráson nem indulhat, aki Sátoraljaújhely Város Önkormányzatától nem lakáscélú helyiséget bérelt, és ennek során több, mint három havi bérleti díj tartozást halmozott fel és bérleti jogviszonya ezért került felmondásra.

Az üzlethelyiségek megtekinthetők: Minden kedden és pénteken a piac nyitvatartási idejében, vagy előzetes telefonos egyeztetést követően (30/3932-831).                               

A liciteljáráson való részvétel feltétele:

- 20.000,- Ft összegű kaució megfizetése a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet pénztárába, amely összeg sikeres pályázat esetén a bérleti díjba beszámításra kerül, a többi pályázónak a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 10 napon belül visszafizeti, továbbá

- pályázat benyújtása, amely tartalmazza

  • a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, egyéb elérhetőségeit,
  • nem magánszemély pályázónak csatolni kell a vállalkozói igazolvány másolatát ill. a társasági szerződését vagy cégkivonatát, valamint igazolást arról, hogy a pályázónak nincs adó-, illetve TB tartozása,
  • nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,
  • a végezni kívánt tevékenység megjelölését.

 

A pályázatot írásban, a megjelölt mellékletekkel és a kaució befizetését igazoló nyugta másolatával együtt a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezethez kell benyújtani (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.)

2018. június 22-én péntek 12 óráig.

 

Több jelentkező esetén az adott üzlethelyiség bérleti jogát az a pályázó nyeri el, aki a liciteljárás során a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet fenntartja magának azon jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül visszavonja, illetve a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

A liciteljárás kezdő időpontja külön értesítés nélkül: 2018. június 25. 14 óra

Helye: A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet titkársága

Bővebb felvilágosítás kérhető a 47/525-100/9185-ös telefonszámon.

menu-logo