kedd, 18 december 2018 20:44

Ingatlan bérbeadásra - Széchenyi tér 4.

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a 2834/A/2 helyrajzi számú, természetben 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 4. szám alatti, 52 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget – megtekintéskori állapotban – határozott időre történő

bérbeadásra meghirdeti.

A bérbeadás időtartama: 3 év.

Induló licitár: 1.100.-Ft/m2/hó

 

A bérleti díj összege a bérbevételt követő évtől, minden év május 1. napjával emelkedik az előző évi infláció mértékével.

Az üzlethelyiségben csak pénzügyi, kereskedelmi-szolgáltatási (kivéve vendéglátás) tevékenység végezhető.

A liciteljáráson nem indulhat, aki Sátoraljaújhely Város Önkormányzatától nem lakáscélú helyiséget bérelt és ennek során több, mint 3 havi bérleti díj tartozást halmozott fel és bérleti jogviszonya ezért került felmondásra, illetve az sem, aki ellen jogcím nélküli helyiséghasználat miatt peres eljárás került megindításra.

Több jelentkező esetén az üzlethelyiség bérleti jogát az a pályázó nyeri el, aki a liciteljárás során a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot az alábbiak figyelembevételével.

A tulajdonos (képviseletében a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság) fenntartja magának azon jogot, hogy a liciteljárást bármikor érvénytelenné nyilvánítsa, illetve amennyiben a helyiségben a végezni kívánt tevékenység nem szolgálja a város érdekét vagy ellenkezik a városfejlesztési koncepcióval, úgy a bérbeadásra vonatkozó hozzájárulást megtagadhatja.

A liciteljáráson való részvétel feltétele:

  • 57 200.- Ft összegű kaució megfizetése, amely összeg sikeres pályázat esetén a bérleti díjba beszámításra kerül, a többi pályázónak az önkormányzat 10 napon belül visszafizeti,
  • pályázat benyújtása, amely tartalmazza
    - a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét,
    - cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi kivonatát, valamint az igazolást arról, hogy a pályázónak nincs adó, illetve TB tartozása,
    - nyilatkozatot a pályázat feltételeinek elfogadásáról,
    - a végezni kívánt tevékenység megjelölését.

A bérlő kötelezettsége az üzlethelyiségnek az általa végezni kívánt tevékenység céljára történő átalakítása, az ezekkel kapcsolatos költségek viselése, a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése. Az esetleges átalakítások költsége a bérleti díjba nem tudható be sem az átalakítást követően, sem a bérleti jogviszony megszűnésekor!

A pályázat nyertese a helyiségre köteles vagyonbiztosítást kötni.

Az ingatlan megtekinthető: külön időpont egyeztetés szerint.

Bérleti szándékot – a kaució befizetését igazoló csekk másolatával, valamint az írásban benyújtott pályázattal – Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani 2019. január 11. (péntek) napján 12.00-ig.

A liciteljárás időpontja: 2019. január 16. (szerda) 9.00 óra.

Helye: Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály B. ép. fsz. 3. szoba

Bővebb felvilágosítás kérhető a 47/525-100/9162 telefonszámon.

menu-logo