péntek, 08 március 2019 18:00

Pályázat - Építéshatósági ügyintéző

Sátoraljaújhely Város Jegyzője

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 
Műszaki és Városüzemeltetési Osztály
Építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű köztisztviselő tartós távolléte idejé –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja szerinti építésügyi igazgatási feladatkör.

 

Ellátandó feladatok:

Építésügyi hatósági szolgáltatások és hatósági eljárások valamint ellenőrzések feladatainak ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az építéshatósági ellenőrzési tevékenység, az építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, az építéshatósági döntések végrehajtása, továbbá a városüzemeltetéshez kapcsolódó műszaki szakmai feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Esély Otthon - „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” ösztönző támogatásainak Szabályzatáról szóló 158/2018 (X.31.) határozata, továbbá Sátoraljaújhely Város Címzetes Főjegyzőjének a közszolgálati szabályzatról szóló 1/2013. (XII. 10.) Normatív Utasítása az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló okiratok másolata
  • Önéletrajz
  • Hatósági erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rózsahegyi Ferenc nyújt, a +36-70-501-8870 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISU/11806/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Zemplén Televízió Képújsága - 2019. március 11.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltőjének ingyenes lakhatást és 100.000.- Ft ösztönző támogatást biztosít az önkormányzat az Esély Otthon - „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” ösztönző támogatásainak Szabályzat előírásai szerint.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.satoraljaujhely.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

menu-logo