kedd, 07 május 2019 15:10

Ingatlan bérbeadásra - Rózsa utca 6. földszint 1.

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata bérbeadásramegtekintett állapotban – meghirdeti a Sátoraljaújhely, Rózsa utca 6. földszint 1. szám alatti, 1 szobás, 38 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakását.

 

A lakás bérleti díja : 242.- Ft/m2, így a bérleti díj összesen 9.196.- Ft/hó.

Ingatlan állapota:

  • fürdőszobában bojer
  • egyedi fűtés
  • külső hőszigetelés

A bérbeadás időtartama: 1 év.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint szociális helyzet alapján kiutalandó lakás bérlője az lehet,

  1. akinek vagy házastársának (élettársának) vagy vele együtt lakó, vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, és
  2. családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is beleértve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő vagy nyugdíjas házaspár esetében 400%-át, és
  3. családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

 

A leendő bérlő a Rendeletben foglaltak szerint köteles a lakást fenntartani.

A lakás megtekinthető a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályával (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) személyesen egyeztetve ügyfélfogadási időben az ügyféltérben, vagy akár telefonos egyeztetést követően: 06/47 525-100/9162 mellék, vagy 9155 mellék.

 

A pályázatokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzatához címezve, külön formanyomtatványon, személyazonosító okmány és lakcímkártya másolattal, jövedelemigazolással ellátva 2019. május 22-én (szerda) 16:00 óráig kell írásban benyújtani a Szervezési és Szociális osztály ügyfélfogadási idejében, a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélterében.

A pályázatok elbírálására a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság következő ülésén kerül sor, amelynek eredményéről minden pályázó külön értesítést kap. Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Szociális Osztályán kérhető személyesen (ügyféltér) vagy telefonon 47/525-100/ 9142,9159,9147,9149 mellék.

Sátoraljaújhely, 2019. május 7.

menu-logo