szerda, 14 augusztus 2019 09:23

Területrész bérbeadásra - 1676 hrsz.

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben liciteljárás keretében a sátoraljaújhelyi 1676 hrsz-ú, kivett „sportpálya” megnevezésű területből a megjelölt 160 m2-es területrészt 2019. december 31. napjáig

bérbeadásra meghirdeti.

Induló bérleti díj összege: 20.000.-Ft/hó.

 

A liciteljáráson nem indulhat, aki Sátoraljaújhely Város Önkormányzatától nem lakáscélú helyiséget bérelt és ennek során több, mint 3 havi bérleti díj tartozást halmozott fel és bérleti jogviszonya ezért került felmondásra, illetve az sem, aki ellen jogcím nélküli helyiséghasználat miatt peres eljárás került megindításra.

Több jelentkező esetén a bérleti jogot az a pályázó nyeri el, aki a liciteljárás során a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot az alábbiak figyelembevételével.

A tulajdonos (képviseletében a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság) fenntartja magának azon jogot, hogy a liciteljárást bármikor érvénytelenné nyilvánítsa, illetve amennyiben az ingatlanban végezni kívánt tevékenység nem szolgálja a város érdekét vagy ellenkezik a városfejlesztési koncepcióval, úgy a bérbeadásra vonatkozó hozzájárulást megtagadhatja.

A liciteljáráson való részvétel feltétele:

  • 20.000.- Ft összegű kaució megfizetése, amely összeg sikeres pályázat esetén a bérleti díjba beszámításra kerül, a többi pályázónak az önkormányzat 10 napon belül visszafizeti,
  • pályázat benyújtása, amely tartalmazza

- a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét,

-cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi kivonatát, valamint az igazolást arról, hogy a  pályázónak nincs adó, illetve TB tartozása,

- nyilatkozatot a pályázat feltételeinek elfogadásáról,

- a végezni kívánt tevékenység megjelölését.

Az ingatlan megtekinthető: külön időpont egyeztetés szerint.

Bérleti szándékot – a kaució befizetését igazoló csekk másolatával, valamint az írásban benyújtott pályázattal – Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályhoz kell benyújtani 2019. augusztus 21. napján 17.00-ig.

A liciteljárás időpontja: 2019. augusztus 22. (csütörtök) 10.00 óra.

Helye: Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztálya, C. épület I. emelet

Bővebb felvilágosítás kérhető a 70/5019145, 70/5019124 telefonszámokon.

menu-logo