péntek, 07 február 2020 12:30

Kommunális hulladékgyűjtő edényzet

H I R D E T M É N Y

 

Tisztelt Sátoraljaújhelyi Polgárok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2020. február 12. napjától a hirdetményben meghatározott ütemezés szerint TÉRÍTÉSMENTESEN, új 120 l-es kommunális hulladékgyűjtő edényzet kerül kiosztásra a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakosok részére.

Az átvétel helyszíne:                Városellátó Szervezet telephelye

Sátoraljaújhely, Határ út 10.

Az edényzet átvételéhez szükséges személyazonosításra alkalmas okmányaikat

  • személyi azonosító igazolvány és lakcímkártya -, feltétlenül hozzák magukkal az átvétel helyszínére!

Felhívjuk az ingatlanhasználók figyelmét, hogy személyes akadályoztatás esetén MEGHATALMAZÁSSAL más nagykorú magánszemélyt is meghatalmazhatnak az edényzet átvételére.

A MEGHATALMAZÁS formanyomtatvány előzetesen átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve ügyfélterében, továbbá letölthető a város honlapjáról: www.satoraljaujhely.hu.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a meghatározott időpontban nem tudnak a az edényzet átvételének eleget tenni, az adott hétre ütemezett utcák esetében szombati napokon 8.00-12.00 óra között is lehetőség van az átvételre. Tájékoztatjuk a társasházakban lakó ingatlanhasználókat, hogy új edényzetet kizárólag a jelenleg is 120 l-es edényt használók vehetnek át.

Külön felhívjuk a városrészeken (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom) élők figyelmét, hogy esetükben előreláthatóan 2020. március hónap közepén, előre meghirdetett időpontokban a városrészeken is lehetőség lesz az edények átvételére.

További információ az alábbi telefonszámon kérhető: 47/525-100 (9185-ös mellék).

Sátoraljaújhely, 2020. február 07.

Sátoraljaújhely Város

Önkormányzata

ugyintezes

menu-logo