hétfő, 04 május 2020 15:01

Ingatlan elidegenítésre - Dózsa György utca 10. 2. emelet 1.

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 1294/4/A/6. helyrajzi számú, ténylegesen Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 10. 2. emelet 1. ajtószám alatti ingatlanát

e l i d e g e n í t é s r e   m e g h i r d e t i.

Induló eladási ár: 7.050.000.- Ft    

Az ingatlan 54 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos komfortfokozatú társasházi lakás.

Az épület mélyalapozott, beton vázszerkezetű, 9 emeletes, jellegzetes „H” alaprajzi elrendezéssel. Az épület földszintjén irodák és hőközpont található, az összekötő részben van a liftakna és a lépcsőház. A meghirdetett ingatlan az épület 2. emeletének délnyugati sarkában található. Az épület külső hőszigeteléssel és műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

A lakás teljesen lelakott, a szalagparketta felvált, a linóleum szakadt, kopott, a falak elkoszolódtak.

A liciteljáráson való részvétel feltétele 705.000.-Ft összegű kaució befizetése, amely a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak az önkormányzat 8 napon belül visszafizeti. A pályázóknak kötelező személyi igazolványát, lakcímkártyáját, meghatalmazott esetén meghatalmazásukat a liciteljárásra magukkal hozni. Ezen kötelezettségük nem teljesítése, vagy az írásbeli vételi szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból kizárás következményét vonja maga után.

Az ingatlan megtekinthető: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályával történő külön időpont egyeztetés szerint.

Vételi szándékot írásban lehet benyújtani – a kaució befizetését igazoló bizonylattal - a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályán 2020. május 20-án (szerdán) 16:30 óráig.

A liciteljárás időpontja, külön értesítő nélkül 2020. május 21. (csütörtök) 10:00 óra.

A liciteljárás helye: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztálya, 3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. „C” épület 1. emelet.

A vételár megfizetése részletekben történik, a nyertes pályázó liciteljáráson tett nyilatkozata alapján.

Több pályázó esetén az ingatlan tulajdonjogát az nyeri el, aki a liciteljárás során a legmagasabb eladási árra tesz ajánlatot.

Bővebb felvilágosítás és az ingatlan megtekintésére időpont egyeztetés kérhető a 70/5019124, 70/5019145 telefonszámokon.

A tulajdonos önkormányzat fenntartja magának azon jogot, hogy a liciteljárást bármikor indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

menu-logo