péntek, 08 május 2020 14:25

BMH hulladékudvar újranyitása és a házhoz menő lomtalanítás

TÁJÉKOZTATÁS

BMH hulladékudvar újranyitásáról

és a házhoz menő lomtalanításról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgálatató Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a 3980 Sátoraljújhely, 11021/8 hrsz-ú hulladékudvar 2020. május 11. napjától nyitva tart. A hulladékudvar nyitvatartási rendje a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.

Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs ajánlásaira figyelemmel – az új típusú koronvírus elleni védekezés érdekében, valamint az ügyfeleink és kollégáink egészségének és biztonságának megóvása céjából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

  • A hulladékudvar szolgáltatásaink igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) és gumikesztyűt viselni. Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni.
  • A beszállított hulladék pakolásról és annak a hulladékudvarban történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez határozatlan ideig a hulladékudvar kezelője segítséget nem tud biztosítani, ezért az ingatlanhasználók számára javasoljuk, hogy segítőt hozzanak magukkal.
  • Valamennyi szükséges adat felvételére szóban történő bediktálás útján kerül sor, a személyes iratok, okmányok átadással történő bemutatásának mellőzésével. Kérjük továbbá, hogy az adatok rögzítése során az irodába történő belépést mellőzzék.
  • Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szüksgées betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik. Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak sorra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.

A BMH Nonprofit Kft. 2020. május 11-től ismételten fogadja a házhoz menő lomtalanításra vonatkozó igénybejelentéseket.

 

Az igénybejentéssel egy időben nyilatkozattétel szükséges, mely az alábbiakat tartalmazza:

 

  • Az igénybejelentő az új típusú koronavírus tüneteit sem magán, sem a vele egy háztartásban élőkön nem tapasztalja vagy tapasztalta az elmúlt 14 naptári napban.
  • Az új típusú koronavírussal sem az igénybejelentő, sem a vele egy háztartásban élők nem fertőzödtek meg.
  • Az igénybejelentő legjobb tudomása szerint az elmúlt 14 naptári napban nem érintkezett fertőzött személlyel.
  • Nyilatkozik, hogy az igénybejelentő és a lomtalanítással érintett ingatlan sem jelenleg, sem a nyilatkozat megtételét megelőző 14 naptári napban nem állt hatósági házi karantén szabályai alatt.

A nyilatkozat a www. bmhnonprofit.hu oldalon a lomtalanítási igénybejelentő lap mellékleteként érhető el.

Sátoraljaújhely, 2020. május 8.

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.

                                                                              

ugyintezes

menu-logo