szerda, 10 november 2021 11:16

Hirdetmény: 1078/A/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítése

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 1078/A/2 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Rákóczi utca 42. szám alatti ingatlan 18/53-ad tulajdoni részét

e l i d e g e n í t é s r e   m e g h i r d e t i.

Induló eladási ár: 2.338.600,-Ft

A liciteljáráson való részvétel feltétele 233 860.-Ft összegű kaució befizetése.

Az elidegenítésre meghirdetett tulajdoni hányad tekintetében a vételi szándékot – a kaució megfizetését igazoló bizonylattal – a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztályán 2021. november 24-én 16:00 óráig lehet benyújtani. A pályázat benyújtható papír alapon a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám alatt, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A liciteljáráson való részvétel feltétele megjelölt összegű kaució megfizetése, amely a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére az önkormányzat által 8 napon belül visszafizetésre kerül.

Az ingatlan megtekinthető: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztályával történő időpont egyeztetést követően.

A pályázók a licitlejáráson személyesen vagy meghatalmazottjuk útján jelenhetnek meg, személyi igazolvány, lakcímkártya, meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás bemutatásával. A fenti dokumentumok bemutatásáról szóló kötelezettségük nem teljesítése, valamint az írásbeli vételi szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból való kizárás következményét vonja maga után.

A kaució megfizetése készpénzben, pénztári befizetéssel a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélterében hétfőn 8:00 - 10:00-ig, valamint szerdán 14:30 - 16:30-ig illetve utalással a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11734138-15350105 számú számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén a közlemény rovatban kérem az alábbiak szerint feltüntetni a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdoni hányadát: „kaució, 1078/A/2 hrsz. 18/53 hányad elidegenítés.”

A liciteljárás időpontja 2021. november 25. (csütörtök) 14:30.

A liciteljárás helye: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztálya, 3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. „C” épület I. emelet

A vételár megfizetése a nyertes pályázó liciteljáráson tett nyilatkozata alapján történik.

Több pályázó esetén az ingatlan tulajdoni hányadát az a pályázó szerezheti meg, aki a liciteljárás során a legmagasabb eladási árat ajánlja fel az elidegenítésre meghirdetett tulajdoni hányad esetében.

Bővebb felvilágosítás kérésére, valamint az ingatlanok megtekintését kezdeményező időpont egyeztetésre kérhető a 47/525-100 telefonszám 9118 mellékén van lehetőség.

Felhívom a figyelmét arra, hogy az elidegenítésre meghirdetett ingatlanok tulajdoni hányadával rendelkező Sátoraljaújhelyi Önkormányzatnak jogában álla liciteljárást bármikor indokolás nélkül érvénytelenné nyilvánítani.

menu-logo