esza logo 850x1000 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet az EFOP-1.8.19-17-2017-00039 azonosítószámú, „Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi járásban” címmel benyújtott pályázatával nyert el.
Jelen konstrukció átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.

Részcélok:
Javuljon a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés az egészségműveltség elterjesztése révén; Kerüljön átfogó továbbfejlesztésre a népegészségügyi intézményrendszer és hálózata; A népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre egy olyan humánerőforrás fejlesztés, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését; Javuljon az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása az egészségügyi ellátás betegségcentrikus és a népegészségügy egészségcentrikus szemléletmódjának ötvözésével.
A projekt lehetővé teszi az Egészségfejlesztési Iroda létrehozását, amely egészségmegőrző, prevenciós programokat kínál a járás 21 településének lakosai számára.
Az Egészségfejlesztési Iroda programjai az alábbi színtereken valósulnak meg, szoros együttműködésben hivatalos és civil szervezetekkel:
• oktatási intézmények
• települési rendezvények
• felnőtt lakosságnak szóló tanfolyam jellegű programok, előadások
• munkahelyi programok
• 65 év felettieknek szóló programok
• hátrányos helyzetben lévőknek ajánlott foglalkozások
Fontos kiemelni a lelki egészség védelmét, amely az EFI LEK (Lelki Egészség Központ) feladatkörébe tartozik.
Elsősorban csoportos foglalkozásokat kínál az iroda, de egyéni állapotfelmérésre is van lehetőség, előre megbeszélt időpontban.

A Sátoraljaújhelyi Járás Egészségfejlesztési Iroda települései:

Felsőregmec község, Filkeháza község, Füzér község, Füzérkajata község, Füzérkomlós község, Füzérradvány község, Hollóháza község, Kishuta község, Kovácsvágás község, Mikóháza község, Nagyhuta közs ég, Nyíri község, Pálháza város, Pusztafalu község, Sátoraljaújhely város, Vágáshuta község, Vilyvitány község,

A projekt megvalósulásának kezdő időpontja: 2019. március 1.
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2021. május 29.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projekt száma: EFOP-1.8-19-17-2017-00039
Támogatás összege: 87 623 354 forint
A projekt támogatásának mértéke 100%-os intenzitású.

 

 

menu-logo