Rendeletek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat által alkotott rendeletet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az alábbiakban tekinthetőek meg Sátoraljaújhely Város Önkormányzat hatályos önkormányzati rendeletei.

TARTALOM JEGYZÉK:

Rendeletszám Leírás Link Melléklet(ek)
24/2001. (IX. 18.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 24/2001. (IX.18.) számú rendelete a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési munkák, árubeszerzések, szolgáltatások pályáztatásának helyi szabályozására - link -  
9/2004. (III. 22.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 9/2004. (III.22.) számú rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól - link - melléklet
14/2004. (IV. 27. )  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 14/2004. (IV.27. ) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő házingatlanok és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről - link -  
20/2004. (VIII. 3.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 20/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a vásár és piac tartásáról, rendjéről - link -  
21/2004. (VIII. 3.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 21/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a helyi környezet védelméről - link -  
31/2004. (XII. 20.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004. (XII.20.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról - link -  
8/2005. (V. 2.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2005. (V.2.) rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról - link -  
8/2006. (III. 31.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III.31.) rendelete a közterületek rendjéről - link -  
39/2006. (XII. 22.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2006. (XII. 22.) rendelete a Sátoraljaújhely Város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról - link -  
1/2007. (I. 4.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2007.(I.4.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - link -  
10/2007. (III. 8.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.8.) rendelete a köztisztasági feladatokkal összefüggő tevékenység ellátásáról - link -  
12/2007. (III. 12.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (III. 12.) rendelete a lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról - link -  
25/2007. (VII. 7.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselõ- testülete 25/2007. (VII.7.) rendelete a fiatalok életkezdési támogatásáról - link -  
35/2008. (X. 30.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2008. (X.30.) rendelete a növények telepítési távolságáról - link -  
8/2010. (II. 15.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (II.15.) rendelete fizető parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról - link -  
9/2010. ( II. 15. )  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról - link -  
29/2012. (IX. 12.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatánál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról - link -  
39/2012. (XI. 22.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2012.(XI.22.) önkormányzati rendelete az állati hulladékok és állati hullák elszállításáról és ártalmatlanításáról - link -  
10/2013. (V. 3.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről - link -  
25/2013. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete közterületek elnevezésének és házszám-megállapításának szabályairól - link -  
26/2013. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről - link -  
27/2013. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013.(IX.11.) az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatának feltételeiről - link -  
12/2014. (VII. 10.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól - link -  
18/2014. (X. 30.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottság tagjainak tiszteletdíjáról - link -  
21/2014. (XI. 19.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról - link -  
24/2014. (XII. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - link -  
3/2015. (II. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - link -  
5/2015. (II. 27.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról - link -  
6/2015. (II. 27.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról - link -  
9/2015. (IV. 30.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015.(IV.30) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról - link -

melléklet 01

melléklet 02

melléklet 03

12/2015. (V. 29.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról - link -  
16/2015. (VI. 29.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról - link -  
21/2015. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról - link -  
22/2015. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a telekadóról - link -  
24/2015. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről - link -  
28/2015. (X. 26.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról - link -  
29/2015. (X. 26.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről - link -  
10/2016. (III. 24.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról - link -  
11/2016. (III. 24.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról - link -  
13/2016. (IV. 27.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról - link - melléklet
15/2016. (VI. 1.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete a város jelképeiről, névhasználatának szabályozásáról és ünnepeiről - link -  
18/2016. (VI. 22.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelete a sportról - link -  
19/2016. (VI. 22.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról - link -  
34/2016. (XI. 24.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról - link -  
4/2017. (II. 09.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(II.09.)önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről - link - melléklet
7/2017. (III. 27.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól - link -  
9/2017. (IV. 26.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017.(IV.26.) rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról - link -

melléklet 01
melléklet 02
melléklet 03

19/2017. (VII.11.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2017.(VII.11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről

- link -  
20/2017.(VII.14.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól - link-  
2/2018.(II.19.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról - link - melléklet
3/2018.(II.19.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről - link - melléklet
4/2018.(III.29.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

- link -  
7/2018.(IV.27.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

- link - melleklet 01
melleklet 02
3/2019. (II.20.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

- link - melléklet
6/2019.(V.2.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2019.(V.2.) rendelet Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

- link - melléklet 01
melléklet 02
melléklet 03
7/2019.(V.17.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.17.) önkormányzati rendelete a kerítést és homlokzatot érintő díszítőelem elhelyezéséről - link -  
8/2019.(V.31.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól - link -  
10/2019. (VI.18.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről

- link - melléklet 

 

 

menu-logo