Mozgáskorlátozottak parkolási engedélye

Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadása


Az ügyben eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:

Az ügyben eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:
Országos illetékesség, a 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az okmányiroda kijelöléséről és illetékességi területéről.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya
- Mozgáskorlátozottságot igazoló orvosi szakvélemény, illetve a szakhatósági állásfoglalás beszerzéséhez szükséges orvosi dokumentációk
- kérelmező által az okmányirodában aláírt kérelem nyomtatvány

Az eljárási illeték összege:
Illetékmentes.

Amennyiben az igazolvány pótlását kéri (elvesztette, ellopták, megsemmisült) 3.100,- Ft igazgatás-szolgáltatási díj megfizetése.


Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:

Alapvető eljárási szabályok:

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. /XII.27./ Korm. rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-ig felhasználható.
 

Fenti időpontot követően, illetve új kérelem benyújtása esetén:

- Ha a kérelem benyújtásakor szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a körzetközponti jegyző a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a BAZ. Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.”
- A BAZ. Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve a szakvéleményét 60 napon belül adja ki. A szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon túl tartalmazza:

a) a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását,
b) a következő felülvizsgálat időpontját.

A parkolási igazolvány igényléséhez személyes megjelenés szükséges. Aki személyes megjelenésében akadályozott, meghatalmazott közreműködését igényelheti. A jogosultnak a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el.
Kiskorú esetében személyes megjelenés és a törvényes képviselő megjelenése is szükséges.
Az igazolvány adataiban történt változást 15 napon belül be kell jelenteni és cseréjét kell kérni.
Csere esetén a régi igazolványt egyidejűleg le kell adni.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:
A parkolási igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm.rendelet.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

Ügyintéző: Matyi Lászlóné

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály - okmányiroda
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 12-es szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen

Postacím:
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-194
Telefax szám: 06-47/525-115
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Kedd : 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00 

ugyintezes

menu-logo