Személyi igazolvány ügyintézés

Az ügyben eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:

Az ügyben eljáró hatóság megnevezése:
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:

Országos illetékesség, a 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az okmányiroda kijelöléséről és illetékességi területéről.

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

Általános információk:

Személyazonosító igazolvány ügyintézésben országos az illetékesség. Az ügyfél bármelyik okmányirodában előterjesztheti kérelmét.
Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig.

Szükséges dokumentumok:

• Eredeti születési anyakönyvi kivonat
• Érvényes útlevél, (ha van)
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van)
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (az Információs szolgálattól igényelt készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem töltött személynél:

Szükséges dokumentumok:

• Eredeti születési anyakönyvi kivonat vagy érvényes útlevél
• Lakcímkártya (ha már van)
• Törvényes képviselő jelenléte szükséges, illetve annak érvényes személyazonosító okmánya
• Az eljárás illetékmentes

Személyazonosító igazolvány igénylése névváltozás miatt:

Szükséges dokumentumok:

• Érvényes személyazonosító igazolvány
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van)
• Névváltozást igazoló okirat
• A személyazonosító igazolvány eljárási illeté0ke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van) eljárási illetéke: 500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Személyazonosító igazolvány igénylése menekült, oltalmazott jogállás megszerzése miatt:


Szükséges dokumentumok:

• A menekült, oltalmazott jogállás megszerzéséről szóló jogerős határozat
• A menekültügyi hatóság által hitelesített fénykép
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft /készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Lejárt személyazonosító igazolvány cseréje

Szükséges dokumentumok:

• Lejárt érvényességű személyazonosító igazolvány
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van)
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

a) ha egy éven belül járt le és nincs adateltérés vagy adatváltozás:
• Lejárt érvényességű személyazonosító igazolvány
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

b) ha a kérelmezőnek van érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) és nincs adateltérése vagy adatváltozása:
• Lejárt érvényességű személyazonosító igazolvány
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)
• Érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)

c) ha egy éven túl járt le:
• Lejárt érvényességű személyazonosító igazolvány
• Személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
• ha nincs akkor eredeti születési anyakönyvi kivonat és a névviselés megállapítására alkalmas eredeti házassági anyakönyvi kivonat
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Személyazonosító igazolvány cseréje 70. életévet betöltött polgár részére, ha az igazolvány lejárt, eltulajdonították, elveszett, megrongálódott, megsemmisült:

a) ha rendelkezik más érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal (érvényes útlevél,kártyás vezetői engedély):
• Lejárt érvényességű személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, (ha van)
• Érvényes útlevél vagy kártyás vezetői engedély
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

b) ha nem rendelkezik más érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal (érvényes útlevél, kártyás vezetői engedély):
• Születési és házassági anyakönyvi kivonat,
• Lejárt érvényességű személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, (ha van)
• Az eljárás illetékmentes

14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolvány pótlása (vesztés, megsemmisülés, megrongálódás) esetén:

Szükséges dokumentumok:

• Eredeti születési anyakönyvi kivonat vagy érvényes útlevél
• Lakcímkártya (ha már van)
• Törvényes képviselő jelenléte szükséges, illetve annak érvényes személyazonosító okmánya
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolvány pótlása eltulajdonítás esetén:


Szükséges dokumentumok:

• Eredeti születési anyakönyvi kivonat vagy érvényes útlevél
• Lakcímkártya (ha már van)
• Törvényes képviselő jelenléte szükséges, illetve annak érvényes személyazonosító okmánya
• Az eljárás illetékmentes

Személyazonosító igazolvány kérelme újszülött esetén:

A Magyarországon született magyar állampolgárságú újszülött állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő kérelmezheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél. Ehhez személyes megjelenés nem szükséges, már a kórházban (szülészeti intézetben) kérelmezheti a szülő a gyermek részére a személyazonosító igazolvány kiállítását.

Szükséges dokumentumok:

• Kérelem nyomtatvány kitöltése
• 1 db szabvány méretű igazolványkép
• Az eljárás illetékmentes
Amennyiben a kórházban nem történik a személyazonosító igazolvány igénylése, azt későbbiekben a törvényes képviselő személyesen teheti meg az Okmányirodában.

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány:

A jogosult részére az okmányiroda közbenső intézkedésként ideiglenes személyazonosító igazolványt ad ki, ha;
• állandó személyazonosító igazolványát ellopták, elvesztette, vagy az megsemmisült és nem rendelkezik más, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje ebben az esetben a kiadástól számított 30 nap. Az eljárás illetéke: 1500 Ft.
• személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik, és az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességének ideje a kiadástól számított 120 nap. Azonban ebben az esetben az ideiglenes személyazonosító igazolvány másodízben ismételten kiadható 120 napra (adateltérések pontosítása miatt). Az eljárás illetéke az Okmányirodában kerül megállapításra.

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány az érvényességének időtartama alatt kizárólag a személyazonosság átmeneti igazolására szolgál. Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító igazolvány, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott. Az ideiglenes személyazonosító igazolványt le kell adni a kiállító okmányirodának, ha annak érvényességi ideje lejárt, illetve ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány az állandó személyazonosító igazolványban szereplő adatokon túl a kiadás okát is tartalmazza.

Személyazonosító igazolvány igénylése elvesztés, ellopás, megsemmisülés miatt:

Szükséges dokumentumok, ha a kérelmezőnek nincs érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya:

• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van)
• Eredeti születési anyakönyvi kivonat és a névviselés megállapítására alkalmas eredeti házassági anyakönyvi kivonat
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Szükséges dokumentumok, ha a kérelmezőnek van érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély):
• Érvényes útlevél vagy érvényes kártya formátumú vezetői engedély
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van)
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (az Információs szolgálattól igényelt készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Érvényes, de adatváltozás nélküli személyazonosító igazolvány cseréje:

Szükséges dokumentumok:

• A még érvényes személyazonosító igazolvány
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van)
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Személyazonosító igazolvány igénylése letelepedett jogállás megszerzése miatt:

Szükséges dokumentumok:
• Letelepedési engedély
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van)
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (az Információs szolgálattól igényelt készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Személyazonosító igazolvány igénylése megrongálódás miatt:

Szükséges dokumentumok, amennyiben a fénykép és a személyi adatok alapján azonosítható az okmány és érvényességi ideje nem járt le:

• Személyazonosító igazolvány
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van)
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Szükséges dokumentumok, ha a fénykép és személyi adatok alapján nem azonosítható az okmány, de a kérelmező rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély):

• Személyazonosító igazolvány
• Érvényes útlevél vagy érvényes kártya formátumú vezetői engedély
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van)
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Szükséges dokumentumok, ha fénykép és személyi adatok alapján nem azonosítható az okmány és a kérelmező nem rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal:

• Személyazonosító igazolvány
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha van)
• Eredeti születési anyakönyvi kivonat és a névviselés megállapítására alkalmas eredeti házassági anyakönyvi kivonat
• A személyazonosító igazolvány eljárási illetéke: 1500 Ft (készpénz-átutalási megbízáson megfizetve)

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:

Ügyintéző neve: Vietórisz Zoltánné

Az ügyintézés helye:

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály-okmányiroda
3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 13-as szoba

Az ügyintézés módja:

Személyesen

Postacím:

3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-145
Telefax szám: 06-47/525-115
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Kedd : 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00 

ugyintezes

menu-logo