Nemzeti Egységes Kártyarendszer köréhez tartozó igazolványok

Diákigazolvány, pedagógus igazolvány, oktatói igazolvány, polgárőr igazolvány, vitorlás igazolvány


Az ügyben eljáró hatóság megnevezése, illetékessége:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri HivatalIlletékesség:
Országos illetékesség, a 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az okmányiroda kijelöléséről és illetékességi területéről.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya
- 14 éves kor alatti személy esetében egy szülő jelenléte, érvényes személyi igazolványa
- születési anyakönyvi kivonat, amennyiben 14 éves kor alatt még nem rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal v. útlevéllel
- kérelmező/törvényes képviselő által az okmányirodában aláírt kérelem nyomtatvány

Az eljárási illeték összege:
Illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok, vonatkozó fontosabb jogszabályok:

Alapvető eljárási szabályok:
Személyes megjelenés szükséges.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

362/2011.(XII.30.) Kormányrendelet a Nemzeti Egységes Kártyarendszer keretén belül kiadásra kerülő igazolványokról.

Az ügyintézés helye, módja, postacíme és az ügyfélfogadás rendje:
Ügyintéző neve: Matyi Lászlóné

Az ügyintézés helye:
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási osztály-okmányiroda
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. fsz. 12-es szoba

Az ügyintézés módja:
Személyesen

Postacím:
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Telefonszám: 06-47/525-194
Telefax szám: 06-47/525-115
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Kedd : 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00

ugyintezes

menu-logo